Định giá đơn giản và minh bạch.

Biết những gì bạn phải trả với cấu trúc giá rõ ràng của chúng tôi. Bảng phí liệt kê rõ ràng & minh bạch.

Hàng tháng
Hàng năm Save 55%

FREE PACKAGE

Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của đội
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL giới hạn
 • Quảng cáo
 •  
Dùng ngay

SLIVER

$1.99/mo
 • Tính năng cao cấp
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của đội
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký PRO

DIAMOND

$2.99/mo
 • Tính năng cao cấp
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Vô hạn Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của đội
 • Vô hạn Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký PRO

FREE PACKAGE

Miễn phí

 

 • Tính năng cơ bản
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của đội
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL giới hạn
 • Quảng cáo
 •  
Dùng ngay

SLIVER

$1.08/moThanh toán $12.99

Save 46%

 • Tính năng cao cấp
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký PRO

DIAMOND

$1.33/moThanh toán $15.99

Save 55%

 • Tính năng cao cấp
 • Vô hạn URL được phép
 • Vô hạn Số lần nhấp mỗi tháng
 • Tùy chỉnh trang Splash
 • Vô hạn Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Vô hạn Tên miền tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký PRO

Tùy chỉnh trang Splash

Tạo trang đích tùy chỉnh để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đi đầu và thu hút người dùng trong chiến dịch tiếp thị của bạn.

Lớp phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn hoặc chạy một chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thắc mắc về giá các gói dịch vụ? Liên hệ chúng tôi

Nếu tôi trả hàng năm, tôi có được giảm giá không?

Tất nhiên rồi! Nếu bạn chọn thanh toán hàng năm, bạn không chỉ sử dụng hiệu quả các tính năng cao cấp mà còn được giảm giá lên đến 55%.

Tôi có thể nâng cấp tài khoản của mình bất cứ lúc nào không?

Đúng! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ được nhắc gia hạn tư cách thành viên 7 ngày trước khi hết hạn.

Làm thế nào để hoàn lại tiền hoạt động?

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền ngay tại thời điểm yêu cầu cho tất cả các giai đoạn sắp tới. Bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ lo mọi thứ.